• USD/4069KHR
  THB/135KHR
  CNY/630KHR
  VND/177KHR
 • JPY/3831KHR
  AUD/3191KHR
  EUR/4944KHR
  GBP/5686KHR

មាតាឆ្លាតវៃ