[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.34 ការកើតឡើងនៃបណ្តុំ សសៃឈាមនៅលើក្មេង

ការកើតឡើងនៃបណ្តុំ សសៃឈាមនៅលើក្មេងគឺជាការកើតឡើងតាំងពីកំណើត។ ភាគច្រើនកើតឡើងសសៃឈាមនិងដុះនៅលើស្បែកឬក៏នៅក្រោមស្បែក កើតនៅលើក្មេងភាគច្រើន។ ក្មេងខ្លះក៏មានការកើតនៅអាយុច្រើនដែរនៅចន្លោះអាយុចាប់ពី២-៣ខែក្រោយទើបឃើញមានជំងឺបណ្ដុំសសៃឈាមកើតឡើងនៅលើខ្លួនក្មេងគ្រប់ទីកន្លែង ក្នេងខ្លះកើតនៅលើស្បែកធម្មតា នៅដៃ នៅជើង នៅក្បាល។

 
[វីដេអូ] សារវេជ្ជបណ្ឌិត | Ep.34 ការកើតឡើងនៃបណ្តុំ សសៃឈាមនៅលើក្មេង

ជំងឺបណ្តុំសសៃឈាមនិងមិនថាផ្នែកខាងក្នុងឬផ្នែកខាងក្រៅនោះទេអាចនិងកើតឡើងបានទាំងអស់។ ក្មេងខ្លះកើតបណ្ដុំសសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ជួនកាលយើងអត់បានដឹងទេ ព្រោះវាអត់ចេញនៅរោគសញ្ញាឲ្យយើងដឹង បើសិនជាយើងអត់បានដឹងនោះទេពេលដែរក្មេងនិងធំឬចាស់ទៅជួនកាលអាចមានបញ្ហាជំងឺមួយដែលគេហៅថាប៉ះពាល់ដល់សសៃឈាមខួរក្បាលអាចបែកធ្វើឲ្យហូរឈាមក្នុងខួរក្បាល។ ក្មេងខ្លះទៀតកើតបណ្តុំសសៃឈាមក្នុងថ្លើមទាល់តែមើលអេកូទើបអាចឃើញថាមានបណ្ដុំសសៃឈាមនិងនៅក្នុងថ្លើម ហើយប្រើថ្នាំព្យាបាលមួយប្រភេទផ្សេងទៀតទៅអាចជួយបានខ្លះដែលអាចនិងជាផងដែល។

រោគសញ្ញានៃការឡើងបណ្តុំសសៃឈាមនិងកើតមកគឺចេញពណ៌ក្រហមតែម្ដង ក្រហមអាចនៅមុខ ក្រហមនិងអាចនៅកន្លែងណាផ្សែងទៀត។ជំងឺនេះចែកចេញជា៣ប្រភេទ ទី១នៅសើរស្បែក ទី២នៅជ្រៅ(ដុះចេញពីក្នុងស្បែក) ទី៣ គឺចម្រុះតែម្ដង(មានទាំងសើរស្បែក និងនៅជ្រៅ)។ប៉ុន្តែបើសិនជានៅកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជា​ ស្លាកដៃ​ ស្លាកជើង ឬនៅក នៅភ្នែកត្រូវតែឆាប់ព្យាបាលនិយាយរួមគឺនៅប៉ះពាល់សសៃឈាមធំ នៅក្នុងថ្លើម នៅក្នុងខួរក្បាល គឺត្រូវព្យាបាលភ្លាមៗកុំទុកយូរ។

វិធីព្យាបាលមានច្រើនយ៉ាង មានការវះកាត់ និងការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖