ប្រធានបទ ៖ ជំងឺមហារីកគ្រាប់ភ្នែក

Melanoma គឺជាប្រភេទមហារីកដែលវិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងកោសិកាផលិតសារធាតុ melanin ដែលជាសារធាតុពណ៌ដែលផ្តល់ឱ្យស្បែកនូវពណ៌របស់វា។ ភ្នែកក៏មានកោសិកាផលិតមេឡានីន ហើយអាចវិវឌ្ឍន៍ទៅជាជំងឺមហារីកស្បែក។ ជំងឺមហារីកគ្រាប់ភ្នែកត្រូវបានគេហៅថា ដុំសាច់ភ្នែក។ លើសពីនេះ ជំងឺភ្នែកឡើងបាយជាធម្មតាមិនបង្កឱ្យមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ។

 
ប្រធានបទ ៖ ជំងឺមហារីកគ្រាប់ភ្នែក

រោគសញ្ញាអាចមានដូចជា៖

- មានអារម្មណ៍​នៃ​ពន្លឺ ​ឬ​ធូលី​ក្នុង​ការ​មើល​ឃើញ

- ចំណុចខ្មៅដែលកំពុងលូតលាស់នៅលើ iris

- ការផ្លាស់ប្តូររូបរាងនៃរង្វង់ងងឹត នៅកណ្តាលភ្នែក

- ការមើលឃើញចុះខ្សោយ ឬមិនច្បាស់ក្នុងភ្នែកម្ខាង

-បាត់បង់ចក្ខុវិស័យ

កត្តាហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកស្បែកបឋម រួមមាន៖

- ពណ៌ភ្នែកស្រាល អ្នកដែលមានភ្នែកពណ៌ខៀវ ឬភ្នែកពណ៌បៃតង មានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកគ្រាប់ភ្នែក។

- អ្នកស្បែកសមានហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកភ្នែកច្រើន ។

- ហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកភ្នែកកើនឡើងតាមអាយុ។

- រោគសើរស្បែកមួយចំនួន ស្ថានភាពមួយហៅថា រោគសញ្ញា dysplastic nevus ដែលបណ្តាលឱ្យមានប្រជ្រុយមិនធម្មតា អាចបង្កើនហានិភ័យនៃការវិវឌ្ឍន៍ទៅជាជំងឺមហារីកស្បែកនៅលើស្បែក និងភ្នែក។

- ការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ តួនាទីនៃការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេនៅក្នុងភ្នែក melanoma គឺមិនច្បាស់លាស់។ មាភ័ស្តុតាងមួយចំនួនដែលបង្ហាញថា ការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺកាំរស្មីយូវី ដូចជាពន្លឺពីព្រះអាទិត្យ ឬពីគ្រែដែលប្រែពណ៌ អាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកភ្នែក។

- ការផ្លាស់ប្តូរហ្សែន មួយចំនួនដែលឆ្លងពីឪពុកម្តាយទៅកូនអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកភ្នែក៕

ប្រភព ៖ Mayo Clinic                                       អត្ថបទ ៖ កា