ប្រធានបទ ៖ អ៊ែមមែន! កម្មវិធីទាំង 5 សម្រាប់ស្កេនឯកសារចំពោះអ្នកប្រើ Android

ពីមុនដើម្បីស្កេនឯកសារភាគច្រើនគេប្រើកុំព្យូទ័រ ឬមាស៊ីនស្កេនផ្សេងៗ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែងាយស្រួលគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទក៏អាចស្កេនឯកសារបានផងដែរ។

 
ប្រធានបទ ៖ អ៊ែមមែន! កម្មវិធីទាំង 5 សម្រាប់ស្កេនឯកសារចំពោះអ្នកប្រើ Android

កាមេរ៉ាស្មាតហ្វូននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ ជាមួយនឹងកម្មវិធីម៉ាស៊ីនស្កេនដែលអាចឲ្យយើងស្កេនបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ជាពិសេសកម្មវិធីនៅពេលដែលវាដឹងពីទីតាំងនៃជ្រុងនៃរូបភាពឬឯកសារដែលកំពុងស្កេននោះ នឹង "បង្រួម" រូបភាពនៅក្នុងកម្មវិធី ហើយកាត់វាចុះមកត្រឹមរូបភាពជាក់ស្តែង។ ការស្វែងរកប្រភេទកម្មវិធីស្កែនមូលដ្ឋានមួយចំនួនគឺកម្រមានណាស់៖ Google មានកម្មវិធី PhotoScan ជាឧទាហរណ៍កម្មវិធី Google ដ៏កម្រដែលមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយ Android ហើយមុខងារស្កេនមាននៅក្នុងកម្មវិធីកាមេរ៉ាផ្សេងៗ រួមទាំង Samsung ផងដែរ។

ម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីស្កេនឯកសារ Filesជា PDF លើកម្មវិធីមួយចំនួនដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android មានដូចជា៖

  1. Adobe Scan
  2. CamScanner
  3. Microsoft Lens
  4. Nomad Scan
  5. Genius Scan 

 

ប្រភព ៖ Slash Gear                                        អត្ថបទ ៖ កា