ប្រធានបទ ៖ អាដាប់ទ័រ USB-C ចំនួន 5 សម្រាប់ភ្ជាប់ iPhone 15

ជាមួយនឹងស៊េរី iPhone 15 ទីបំផុត Apple បានប្តូរទៅជា USB-C ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការសាកថ្មទូរស័ព្ទ និងផ្ទេរទិន្នន័យ។ ជាមួយនឹងរន្ធ USB-C អ្នកក៏អាចភ្ជាប់ iPhone 15 របស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលទៅកាន់ឧបករណ៍ជាច្រើន រួមទាំងមីក្រូហ្វូន អាដាប់ទ័រ SD កាត អាដាប់ទ័រ USB ទៅ Ethernet ឧបករណ៍ផ្ទុកខាក្រៅ យានជំនិះដែលត្រូវគ្នានឹង CarPlay និងម៉ូនីទ័រ បានផងដែរ។

 
ប្រធានបទ ៖ អាដាប់ទ័រ USB-C ចំនួន 5 សម្រាប់ភ្ជាប់ iPhone 15

បន្ថែមពីនេះទូរស័ព្ទ iPhone ក៏អាច DisplayPort វីដេអូបាន 4K នៅ 60Hz ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការភ្ជាប់ទៅម៉ូនីទ័រដែលមានរន្ធ HDMI អ្នកនឹងត្រូវការខ្សែ USB-C ទៅ HDMI ឬអាដាប់ទ័រ USB-C ទៅ HDMI

ដូច្នេះយើងសូមចែករំលែកនៅ adapter ទាំង ៥មានដូចជា៖

  1. អាដាប់ទ័រ AV Multiport Adapter របស់ Apple USB-C Digital
  2. អាដាប់ទ័រ Uni USB-C to HDMI
  3. អាដាប់ទ័រ JSAUX USB-C to HDMI
  4. អាដាប់ទ័រ Anker USB-C to HDMI
  5. អាដាប់ទ័រ Battony USB-C Multiport AV 

 

ប្រភព ៖ Slash Gear                            អត្ថបទ  កា