[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?

ក្រោយពីពិធីករនិងតារាចំរៀងប្រុសស្រីមួយចំនួននៅប៉ុស្ដិទូរទស្សន៍ និងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសបានឆ្លងកូវីដ -១៩ រួចមក ក៏មានតារាជាច្រើនរូបនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស ក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ហង្សមាសត្រូវទៅធ្វើតេស្ដរកមេរោគកូវីដ-១៩ទាំងអស់គ្នាផងដែរ។

 
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?
[មានវីដេអូ] តើតារាចំរៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសប៉ុន្មានអ្នក ដែលបានធ្វើតេស្ដកូវីដ -១៩ លើកទីមួយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន?

ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះមានតារាមួយចំនួនទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន និងខ្លះទៀតក៏ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ។ ដើម្បីបានដឹងថាតារារូបណារូបណាខ្លះ CNGTV Cambodia សូមបង្ហាញអំពីតារាទាំងនោះដោយពួកគាត់បានសរសេរបញ្ជាក់ផុសនៅលើគណនី facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលតារាប្រុសស្រីទាំងនោះមានដូចជា លោក ឆន សុវណ្ណរាជ អ្នកនាង​ សួស វីហ្សា លោក ឃុន វុត្ថា កញ្ញា ប៉ាច គីមមួយ លោក សយ រតនៈ អ្នកនាង សុខ ស្រីនាង លោក នី រតនា អ្នកនាង ឳក សុគន្ធកញ្ញា កញ្ញា ឈិន រតនៈ។

ចំណែកតារាផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងរងចាំលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ដរកមេរោគកូវិដ -១៩នេះផងដែរ។ គួររម្លឹកថា ក្នុងអំឡុងរយៈពេលនេះពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើចត្តាឡីស័ក្តរយៈពេល១៤ថ្ងៃ និងបន្ដការតាមដានសុខភាពដើម្បីធ្វើធ្វើតេស្ដជាលើកទី២ បន្ដទៀតតាមការណែនាំបរស់ក្រសួងសុខាភិបាល៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម :