[វីដេអូ] Ep.15 ប្រធានបទ៖ អាហារបំប៉ន និងថ្នាំពេទ្យមួយណាជួយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ បានច្រើនជាង

 
[វីដេអូ] Ep.15 ប្រធានបទ៖ អាហារបំប៉ន និងថ្នាំពេទ្យមួយណាជួយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ បានច្រើនជាង

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

សូមតាមដានវីដេអូដូចខាងក្រោម៖