សមាគមមិត្តយើង សហកាជាមួយ ស.ស.យ.ក. រាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំកម្មវិធីសប្បុសធម៌ ចែកអំណោយជូនប្រជាជនដែលជួបការលំបាក ចំនួនប្រមាណជាង ២០០ គ្រួសារ

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក នៅសាលាបឋមសិក្សាសន្ធរម៉ុក សមាគមមិត្តយើង សហកាជាមួយ ស.ស.យ.ក. រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំកម្មវិធីសប្បុសធម៌ ចែកអំណោយជូនប្រជាជនដែលជួបការលំបាក ចំនួនប្រមាណជាង ២០០ គ្រួសារ ដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌទួលគោក។

 
សមាគមមិត្តយើង សហកាជាមួយ ស.ស.យ.ក. រាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំកម្មវិធីសប្បុសធម៌ ចែកអំណោយជូនប្រជាជនដែលជួបការលំបាក ចំនួនប្រមាណជាង ២០០ គ្រួសារ

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក នៅសាលាបឋមសិក្សាសន្ធរម៉ុក សមាគមមិត្តយើង សហកាជាមួយ ស.ស.យ.ក. រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំកម្មវិធីសប្បុសធម៌ ចែកអំណោយជូនប្រជាជនដែលជួបការលំបាក ចំនួនប្រមាណជាង ២០០ គ្រួសារ ដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌទួលគោក។

សូមជម្រាបថា កម្មវិធីនេះក៍មានការគាំទ្រពីសមាគមអចលនទ្រព្យសកល, មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំរថយន្ត ខេមបូខា, ក្រុមហ៊ុន Daily Fresh Food Cambodia, ក្រុមហ៊ុន Mycut Film, និងសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀត។    

ជាចុងបញ្ចប់ សមាគមមិត្តយើង សូមថ្លែងអំណគុណចំពោះកិច្ចសហពី ស.ស.យ.ក. រាជធានីភ្នំពេញ និងសូមកោតសរសើរស្មារតីសប្បុរសធម៌ របស់សមាគមអចលនទ្រព្យសកល, មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំរថយន្ត ខេមបូខា, ក្រុមហ៊ុន Daily Fresh Food Cambodia, ក្រុមហ៊ុន Mycut Film, និងសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពចែករំលែកនេះ៕

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia