[វីដេអូ] Ep.57 ប្រធានបទ៖ យល់ដឹងពីការដកធ្មេញ

ជាទូទៅ ការដកធ្មេញនេះធ្វើឡើងចាប់ពីកុមារមានអាយុប្រហែល៦ឆ្នាំទៅ។

 
[វីដេអូ] Ep.57 ប្រធានបទ៖ យល់ដឹងពីការដកធ្មេញ

មូលហេតុនៃការដកធ្មេញគឹដោយសារតែធ្មេញនោះពុក មានខ្ទុះ ហើម បាក់បែក ឬមានមេរោគ ខ្លាំងដែលមិនអាចព្យាបាលប៉ះប៉ូវទុកបាន។  មូលហេតុចម្បង គឺការសម្អាតមិនបានស្អាតនាំឲ្យមានកំបោរតាមជើងធ្មេញ។ 

ការដកធ្មេញគួរតែទៅជួបជាមួយអ្នកជំនាញដែលមានវិជ្ជាជីវ:ត្រឹមត្រូវ ដែលមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ មានការថតនៅ X-Ray ច្បាស់លាស់មុនពេលដកធ្មេញ មានបន្ទប់ស្អាតមានអនាម័យ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖