មានបុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ០២នាក់ អាយុ ៦៨ឆ្នាំ និងអាយុ ៤៩ឆ្នាំ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩៖

 
មានបុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ០២នាក់ អាយុ ៦៨ឆ្នាំ និងអាយុ ៤៩ឆ្នាំ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩៖

មានបុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ០២នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នៅមន្ទីរពេទ្យហ្លួងម៉ែ ក្នុងនោះគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ​ ៦៨បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ០១:៤០នាទីរំលងអាធ្រាត និងបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៩ឆ្នាំ​ បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១១:៥៥នាទីព្រឹក៕

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល