ឯកឧត្តមបណ្ឌិត គុណ ញឹម អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី "លទ្ធផលបិទបញ្ចប់ការងារពន្ធអាករ លើរថយន្តគ្មានពន្ធ មានស្រាប់ក្នុងប្រទេស"

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត គុណ ញឹម អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត គុណ ញឹម រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី "លទ្ធផលបិទបញ្ចប់ការងារពន្ធអាករ លើរថយន្តគ្មានពន្ធ មានស្រាប់ក្នុងប្រទេស" នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ។

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន