តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី!

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

 
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី!

យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មីដោយក្នុងនោះប្រេងសាំងធម្មតាមានតំលៃ ៤.២០០ រៀល/លីត្រ ​និង ប្រេងម៉ាស៊ូតមានតំលៃ ៤.៤០០ រៀល/លីត្រ ហើយត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣៕

 

Join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម