មិនថមថយសោះ! កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ចំនួន ៧២៩ករណី ខណ:ករណីស្លាប់ ១១នាក់ទៀតហើយ

 
មិនថមថយសោះ! កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ចំនួន ៧២៩ករណី ខណ:ករណីស្លាប់ ១១នាក់ទៀតហើយ
មិនថមថយសោះ! កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ចំនួន ៧២៩ករណី ខណ:ករណីស្លាប់ ១១នាក់ទៀតហើយ

បើយោងតាមការសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៧២៩ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៩៨ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ១១នាក់ នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ៥៨នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ

-ករណីអ្នកឆ្លងសរុប= ៣៦,២៤០នាក់

-ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុប=  ២៩,០៤៧នាក់

- ករណីអ្នកស្លាប់សរុប= ២៨៩នាក់

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល