សារលិខិតរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ការចាប់ផ្តើមបើកផ្តល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ “ ក្រោមកម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ ក្រោយពេលបិទខ្ទប់

 
សារលិខិតរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពី ការចាប់ផ្តើមបើកផ្តល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ “ ក្រោមកម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ ក្រោយពេលបិទខ្ទប់

យោងតាមសារលិខិត​របស់​ រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះ ស្ដីពី ការចាប់ផ្តើមបើកផ្តល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ “ ក្រោមកម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ ក្រោយពេលបិទខ្ទប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព, ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ និងមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព​, និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​២០​ កុម្ភ:​២០២១​៕

 

 

ប្រភព: ផេកហ្វេសប៊ុក សម្តេច ហ៊ុន សែន