គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ECHO ក្នុងការរៀបចំបង្កើតទិន្នន័យសៀវភៅជាសំឡេង (Audio Book) សម្រាប់ស្តាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ

 
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ECHO ក្នុងការរៀបចំបង្កើតទិន្នន័យសៀវភៅជាសំឡេង (Audio Book) សម្រាប់ស្តាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ

 

ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ដល់​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្សានុសិស្ស​ឱ្យ​កាន់​តែ​ងាយស្រួល និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​  គ្រឹះស្ថាន​បោះពុម្ព និង​ចែកផ្សាយ បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន ECHO ក្នុង​ការ​រៀបចំ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​សៀវភៅ​ជា​សំឡេង (Audio Book) សម្រាប់​ស្តាប់​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ។

ចុច​តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រោម  ដើម្បី​ដឹង​ពី​របៀប​ដំឡើង និង​ប្រើប្រាស់៖

- គេហទំព័រ៖ https://www.listentoecho.com/

- ហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/listentoecho/

- គ្រឹះស្ថាន​បោះពុម្ព​ចែក​ផ្សាយ៖ https://bit.ly/2Kb37WA

របៀប​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ៖

- យូធូប៖ https://bit.ly/35G0iFx

- ឯកសារ៖ https://bit.ly/2IMcGKW

របៀប​ទាញ​យក និង​ដំឡើង​កម្មវិធី​ក្នុង​ទូរសព្ទ៖

- យូធូប៖ https://bit.ly/3pHE1PE

- ឯកសារ៖ https://bit.ly/32TUm9M

 

 

ប្រភព: ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា