អគ្គិសនីកម្ពុជា! ជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន

 
អគ្គិសនីកម្ពុជា! ជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនី​របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់​ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែង​ដូចសេចក្តីជូន​ដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម។

 ទោះជាមានការខិត​ខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាច​នឹងមានការរអាក់​រអួលខ្លះៗជៀសមិនផុតដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន៕

សូមចុច Join Telegram Channel (https://t.me/cngtvcambodia) ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន​ លឿន​ រហ័ស​ ថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី CNGTV Cambodia

 

 

 

ប្រភព: អគ្គិសនីកម្ពុជា