សូមយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីចំណុចសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹង កម្មករនិយោជិត និងបុគ្គលិករោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ

 
សូមយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីចំណុចសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹង កម្មករនិយោជិត និងបុគ្គលិករោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ

សូមធ្វើការសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងប្រទេស។

ការពារខ្លួនអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារ ដោយអនុវត្តនូវវិធានការណ៍ "៣កុំ ៣ការពារ" របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងជាប់ជានិច្ច។

#Covid19 #Lockdown #CambodiaLockdown

សូមចុចlink Telegram Channel CNGTV Cambodia ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈ https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព៖ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ