អបអរសាទរ! រកឃើញបវរកញ្ញា Miss Universe ២០២០ ជាផ្លូវការ

បន្ទាប់ពីបាន បង្ហាញ សមត្ថភាព និងសម្រស់លើ ឆាកប្រកួត អស់ រយៈពេលជាយូរ ពេល នេះកម្មវិធី Miss Universe ឆ្នាំ ២០២០ បាន រក ឃើញ ម្ចាស់ មកុដបវរកញ្ញាហើយ គឺបវរកញ្ញាមកពី ប្រទេសមិចស៊ីកូ ដែលមានឈ្មោះថា Andrea Meza ។

 
អបអរសាទរ! រកឃើញបវរកញ្ញា Miss Universe ២០២០ ជាផ្លូវការ
អបអរសាទរ! រកឃើញបវរកញ្ញា Miss Universe ២០២០ ជាផ្លូវការ
អបអរសាទរ! រកឃើញបវរកញ្ញា Miss Universe ២០២០ ជាផ្លូវការ
អបអរសាទរ! រកឃើញបវរកញ្ញា Miss Universe ២០២០ ជាផ្លូវការ
អបអរសាទរ! រកឃើញបវរកញ្ញា Miss Universe ២០២០ ជាផ្លូវការ
អបអរសាទរ! រកឃើញបវរកញ្ញា Miss Universe ២០២០ ជាផ្លូវការ

បវរកញ្ញា Andrea Meza ដែល ជា Miss Universe Mexico បាន យក ឈ្នះ បវរកញ្ញា ចំណាត់ថ្នាក់កំពូល ៤រូបទៀត មាន ឥណ្ឌា ប្រេស៊ីល សាធារណរដ្ឋ ដូ មីនី កែន និង ពេរូ។ នេះ គឺជា ជោគជ័យ ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ នាង ហើយ ក៏បាន លើក មុខមនមាត់ ប្រទេស ជា ថ្មី ទៀតផងដែរ។

ចំណែក ចំណាត់បន្ទាប់បាន ទៅលើ៖


-លេខ ២ បាន ទៅលើ បវរកញ្ញា Brazil: Julia Gama

 


 

-លេខ ៣ បាន ទៅលើ បវរកញ្ញា Peru: Janick Maceta Del Castillo

 


 

-លេខ ៤ បាន ទៅលើ បវរកញ្ញា India: Aline Castelino

 


 

-លេខ ៥ បាន ទៅលើ បវរកញ្ញា Dominican Republic: Kimberley Jimenez

 

 

 

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: Miss Universe