ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ប្រសើរជាងថ្ងៃម្សិលមិញ

បើយោងតាមការសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៤២៦ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧៦០ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ១១នាក់ នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ៤៦នាក់។

 
ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ប្រសើរជាងថ្ងៃម្សិលមិញ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ

-ករណីអ្នកឆ្លងសរុប= ៣៦,៦៦៦នាក់

-ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុប=  ២៩,៨០៧នាក់

- ករណីអ្នកស្លាប់សរុប= ៣០០នាក់

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល