ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ SMS, MSA, & LMS ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

 
ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ SMS, MSA, & LMS ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ SMS, MSA, & LMS ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ០៩:០០ - ១០: 00 ព្រឹក តាមរយ:ប្រព័ន្ធ ZOOM CONFERENCE និងផ្សាយផ្ទាល់លើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ WEG Education TV ។

សូមចុច Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95454893127

សូមអានសេចក្តីលំអិតដូចខាងក្រោម: