នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រ SM ដោយសម្រេចបង្ហាញសមាជិកណាមួយមុនគេ ពេលក្រុម Debut

ប្រភពពី Allkpop បានឲ្យដឹងថា បើយោងតាមអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានលើកឡើងស្ទើរតែដូចៗគ្នា ទាក់ទងនឹងសមាជិកដែលត្រូវ SM បង្ហាញមុខមុនសមាជិកក្រុមដទៃទៀត មុនពេលក្រុមត្រូវបង្ហាញមុខរួមគេដំបូងជាផ្លូវការ។

 
នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រ SM ដោយសម្រេចបង្ហាញសមាជិកណាមួយមុនគេ ពេលក្រុម Debut

ហេតុផលនោះគឺ ដោយសារ តារាថ្មីទាំងនេះត្រូវគេជឿថាជាឥទ្ធិពល និង ផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់ សម្រាប់ក្រុម ហ៊ុនផ្ទាល់។ ទោះ បីពួកគេ ពេល ខ្លះត្រូវចញមុខរួមគ្នា Debut ជាក្រុមក្នុងរូបថតជុំសមាជិកទាំងអស់ប៉ុន្តែតាមទម្លាប់ជាទូទៅរបស់ SM គឺបង្ហាញសមាជិកម្នាក់ដំបូអសិន ដើម្បីបើកបង្ហាញ យកភាពទាក់ទាញ។ 

១. YoonA (Girls’ Generation)

 

២. Kai (EXO)

 

 

៣. Sulli (f(x))

 

 

៤. Seulgi (Red Velvet)និងក្នុង​នាម​ជា SM ROOKIES

 

 

៥. Mark (NCT)

 

 

៦. Winter (aespa)

 

 

៧. Taeyong (NCT)

 

 

៨. Jeno (ក្នុង​នាម​ជា SM ROOKIES)

 

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ Allkpop