ប្រធានបទ ៖ លេចឮព័ត៌មានថា Meta នឹងចេញ AI Chatbots របស់ខ្លូននៅខែក្រោយនេះ

ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលពីមុនយើងចូលចិត្តហៅថាក្រុមហ៊ុន Facebook គ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការ AI chatbots របស់ខ្លួននៅខែកញ្ញា ដែលស្រដៀងនឹង ChatGPT, Bard និង Bing Chat ដែរ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Financial Times ដែលដកស្រង់ចេញពីប្រភពខាងក្នុងក្រុមហ៊ុន។

 
ប្រធានបទ ៖ លេចឮព័ត៌មានថា Meta នឹងចេញ AI Chatbots របស់ខ្លូននៅខែក្រោយនេះ

របាយការណ៍នេះបានបន្ថែមទៀតថា Meta's AI chatbots នឹងនាំមកនូវបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា ដោយមួយក្នុងចំណោមពួកនោះគឺ Abraham Lincoln ដែលជា AI ងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស ក្នុងការស្វែងរក ចង់ដឹងពីអ្វីមួយ និងមានលក្ខណ:ពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនួសការងាររបស់មនុស្ស ។

ឧទាហរណ៍ chatbots មួយក្នុងចំណោម chatbots ដែលកំពុងត្រូវបានសាកល្បង នឹងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការសួរនៅសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរ។

សូមជម្រាបថា ត្រឹមមួយរំពេចសោះមកទល់ពេលនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម Facebook, Instagram និង WhatsApp មានចំនួនប្រហែល 4លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក៕

ប្រភព ៖ Slash Gear                            អត្ថបទ ៖ កា