តូតា សុខចិត្តស្កាត់ពីភ្នំពេញដល់សៀមរាមដើម្បីធ្វើរឿងមួយនេះ!

តាំងពីបូរុំបូរាណប្រជាជនខ្មែ រតែងតែមានជំនឿរ លើវត្ថុស័កសិទ្ធ បារមីបុព្ធបុរសផ្សេងៗដែរតាមថែរក្សាដែរបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរជឿរថានិងនាំសេចក្ដីសុខសុភមង្គលសម្រាប់ជីវិត ។

 
តូតា សុខចិត្តស្កាត់ពីភ្នំពេញដល់សៀមរាមដើម្បីធ្វើរឿងមួយនេះ!
តូតា សុខចិត្តស្កាត់ពីភ្នំពេញដល់សៀមរាមដើម្បីធ្វើរឿងមួយនេះ!
តូតា សុខចិត្តស្កាត់ពីភ្នំពេញដល់សៀមរាមដើម្បីធ្វើរឿងមួយនេះ!
តូតា សុខចិត្តស្កាត់ពីភ្នំពេញដល់សៀមរាមដើម្បីធ្វើរឿងមួយនេះ!

ងាកមកមើលតារាសម្ដែង ម៉ាក់ សែនសូនីតា អ្នកនាងគឺជាសិល្បះម្នាក់ដែលតែងតែជឿរលើវត្ថុស័កសិទ្ធ បារមី ព្រោះថា ការគោរពរបស់អ្នកនាងរមែងតែងតែទទួលបានផលល្អប្រសើរ ។


ដោយសារតែការគោរពមានជំនឿរលើវត្ថុស័កសីទ្ធ ថ្មីៗនេះអ្នកនាង ម៉ាក់   សែន សូនីតា  បានស្កាត់ពីភ្នំពេញទៅកាន់ទឹកដីអង្គរ គឺខេត្ត សៀមរាម ដើម្បីយកគ្រឿងសក្ការទៅលាបំណន់នៅក្នុងប្រាសាទ៍ ព្រះខ័ន្ត ដែរមានរូបសំណាក់ព្រះនាង  ឥន្រ្ទទេវី និង ព្រះកន្និដា  ព្រះនាងជ័យរាជទេវី ដើម្បីសំុពរជ័យ ឲ្យគ្រួសារទទួលបាននៅសេចក្ដីសុខ សុខសប្បាយជៀសផុតពីគ្រោះអាក្រក់ទាំងឡាយ៕

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia