រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្កើត Group Telegram មួយដែលមានឈ្មោះថា "ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់" សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចម្ងល់ ក៏ដូចជាសំណូមពរផ្សេងៗ

 
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្កើត Group Telegram មួយដែលមានឈ្មោះថា

សូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជន ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមេត្តាជ្រាបថា៖

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំ Group Telegram មួយដែលមានឈ្មោះថា "ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់" សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចម្ងល់ ក៏ដូចជាសំណូមពរទាក់ទងជុំវិញការអនុវត្ត “កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ក្រោយពេលបិទខ្ទប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព និងគ្រួសារដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១” សូមសាកសួរមកក្រុមការងារដើម្បីផ្តល់ជូននូវចម្លើយតបទៅវិញ។

សូមបងប្អូនចូលរួមក្នុង GROUP នេះ ដោយចុចនូវ link ដូចខាងក្រោម៖ 

ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ :

https://t.me/pphall2

សូមមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់អ្នកដទៃ!

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ