៣កុំ ៣ការពារ! ឆ្លងច្រើនទៀតហើយថ្ងៃនេះបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩​ ចំនួនជាង ១០០០ករណី ខណ:ករណីស្លាប់មានចំនួនកើន ២៦នាក់ទៀតហើយ

បើយោងតាមការសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៩៩៩ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧១៥ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ២៦នាក់ នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន ១៣២នាក់។

 
៣កុំ ៣ការពារ! ឆ្លងច្រើនទៀតហើយថ្ងៃនេះបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩​ ចំនួនជាង ១០០០ករណី ខណ:ករណីស្លាប់មានចំនួនកើន ២៦នាក់ទៀតហើយ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ

-ករណីអ្នកឆ្លងសរុប= ៥១,៣៨៤ នាក់

-ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុប=  ៤៤,៨៥៨នាក់

- ករណីអ្នកស្លាប់សរុប= ៦២៨នាក់

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល