តោះមកដឹងកម្មវិធីល្អៗដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២

បច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សស្ទើរគ្រប់វ័យទៅហើយ ដែលបានប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ព្រោះពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសយុវវ័យដែលកំពុងប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន (Smart phone) ដើម្បីជជែកកម្សាន្ត ការសិក្សាសា្រវជ្រាវ លេងហ្គេម ឬប្រើប្រាស់ដើម្បីទំនាក់ទំនងជាដើម។

 
តោះមកដឹងកម្មវិធីល្អៗដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២
កម្មវិធីល្អៗដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២
តោះមកដឹងកម្មវិធីល្អៗដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២
តោះមកដឹងកម្មវិធីល្អៗដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២

ទន្ទឹមនឹងនោះកម្មវិធីដែលអ្នកបង្កើតកម្មវិធី​ ក៏មានការសម្បូរបែបផងដែរ នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការមានទាំង Android​ និង iOS ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅគ្រប់ថ្នាក់អាចតម្លើងកម្មវិធីនៅលើទូរសព្ទដៃរបស់គេបានយ៉ាងងាយស្រួល។

កម្មវិធីទាំងនោះមានដូចជា 


 

ដោយ៖ ជា​ បញ្ញា