កម្ពុជា សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី និង ហ្វីលីពីន មកប្រទេសកម្ពុជា

 
កម្ពុជា សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី និង ហ្វីលីពីន មកប្រទេសកម្ពុជា

កម្ពុជា សម្រេចអនុញ្ញាតអោយមានជើងហោះហើរត្រង់ពី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី និង ហ្វីលីពីន មកប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ ដោយនេះគឺជាដំណឹងល្អ សម្រាប់កម្ពុជាត្រៀមរៀបចំបើកប្រទេសឡើងវិញ ដើម្បីទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដើម្បីជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល