[វីដេអូ] Ep.32 ប្រធានបទ៖ជំងឺរលាកសរសៃបាតភ្នែកបណ្តាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម

 
[វីដេអូ] Ep.32 ប្រធានបទ៖ជំងឺរលាកសរសៃបាតភ្នែកបណ្តាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖