ចុងសប្តាហ៍ទី២ខែសីហា កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវសរុប២៣៣,៩៣៣នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ នាចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវសរុបមានចំនួន២៣៣,៩៣៣នាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ ២១២,៣១៣នាក់ និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង ២១,៦២០នាក់។

 
ចុងសប្តាហ៍ទី២ខែសីហា កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវសរុប២៣៣,៩៣៣នាក់

គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗ រួមមាន៖

* ខេត្តសៀមរាប ៣៨,២៤៩នាក់

* ខេត្តព្រះសីហនុ ៣១,៥៨៩នាក់

* ខេត្តកំពត ២៣,៨១៩នាក់

* ខេត្តបាត់ដំបង ២១,១៧៧នាក់

* ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ១៨,៨២៦នាក់

* រាជធានីភ្នំពេញ ១៨,៣៩៥នាក់

* ខេត្តកែប ១២,៧២០នាក់

* ខេត្តពោធិ៍សាត់ ១១,៥៤១នាក់

* ខេត្តកណ្តាល ១១,០៨៥នាក់។

ក្នុងរយៈពេល៤-៥សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ យើងឃើញថាចរន្តភ្ញៀវមានការប្រែប្រែលឡើងចុះពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ ដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុ ភ្លៀងធ្លាក់តិចឬច្រើនទៅតាមតំបន់ ជំនន់ទឹកភ្លៀងដោយកន្លែង និងរលកសមុទ្រធំៗ ដែលបានធ្វើចរន្តភ្ញៀវទៅកាន់គោលដៅទេសចរណ៍មួយចំនួនក៏មានការប្រែប្រួលឡើងចុះពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ផងដែ។

បច្ចុប្បន្ន ក្រសួងទេសចរណ៍បានកំពុងពិភាក្សាជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងផ្នែកឯកជនអំពីលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចពិសេស ដើម្បីទាក់ទាញឱ្យទេសចរមកទស្សនាច្រើនដង និងការត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃលើកទីពីរនៃគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច ពិសេសការស្តារ និងពង្រឹងឡើងវិញវិស័យធនធានមនុស្សផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍នៅគោលដៅសៀមរាប-អង្គរ ដែលជាផ្នែកមួយគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការឆ្នាំទស្សនាកម្ពុជា២០២៣ (Visit Cambodia Year 2023) ផងដែរ។

ប្រភព៖ ក្រសួងទេសចរណ៍