[វីដេអូ] Ep.62 ប្រធានបទ៖ ការបង្ករោគក្នុងរន្ធឬសធ្មេញ

ការបង្ករោគក្នុងរន្ធឫសធ្មេញ គឺជាការបង្ករោគដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបណ្តូលធ្មេញដែលបណ្តាលមកពីការឆ្លងចូលនៃមេរោគដែលបណ្តាលអោយមានការរលាកទៅលើរន្ធឫសធ្មេញក៏ដូចជាបណ្តូលធ្មេញនិងអាចបណ្តាលអោយបាត់បង់រន្ធឫសធ្មេញផងដែរ។

 
[វីដេអូ] Ep.62 ប្រធានបទ៖  ការបង្ករោគក្នុងរន្ធឬសធ្មេញ

កត្តាបង្ក

កត្តាដែលបណ្តាលអោយមានការបង្ករោគក្នុងរន្ធឫសធ្មេញរួមមាន៖

  • បណ្តាលមកពីរោគពុកធ្មេញ
  • ធ្មេញបែកបាក់ ឬធ្មេញដែលមានប្រេះស្រាំ
  • ការសឹកធ្មេញ
  • ការប៉ះទង្គិចផ្សេងៗ 

ការបង្ករោគក្នុងរន្ធឫសធ្មេញ គឺអាចកត់សម្គាល់បាននៅរោគសញ្ញាមើលទៅលើស្ថានភាពរបស់ធ្មេញមានការបែកបាក់ មានស្នាមពណ៌ខ្មៅដែលមើលឃើញនៅក្នុងមាត់ផ្ទាល់ និងមានការឈឺចាប់នៅពេល ទំពារចំណីអាហារដែលត្រជាក់។

ការព្យាបាល

ការព្យាបាលទៅលើការបង្ករោគក្នុងរន្ធឫសធ្មេញ ត្រូវព្យាបាលបានដោយជាដំបូងធ្វើការពិនិត្យអោយបានច្បាស់លាស់ថាធ្មេញមួយណាដែលមានការបង្ករោគ ហើយការបង្ករោគនេះមានលក្ខណៈដូចម្តេចហើយមានប៉ះពាល់ទៅដល់ជាលិកាជុំវិញធ្មេញដែរអត់? ចំពោះដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺធ្វើការយកចេញនៅកំទិចចំណីអាហារនិងស្នាមពុកដែលមាននៅលើធ្មេញ។

បើសិនជារកការបង្ករោគក្នុងរន្ធឫសធ្មេញមិនទាន់ពេលវេលាទេ​ អាចបង្កអោយមានផលប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនទៅៗលើធ្មេញដែលបញ្ហាបង្ករោគ ធ្វើអោយមានការបាត់បង់ស្រទាប់ធ្មេញកាន់តែច្រើន និងហើមធ្មេញជាដើម។

ការថែរក្សា

ការថែរក្សាកុំអោយមានការបង្ករោគក្នុងរន្ធឫសធ្មេញ គឺ​ជាពិសេសធ្វើការសម្អាតធ្មេញអោយបានស្អាតល្អយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ២ដង និងប្រើប្រាស់ខ្សែអំបោះទាក់ចន្លោះធ្មេញក្នុងករណីមានជាប់សាច់ ឬចំណីអាហារ​​​និងជួបជាមួយទន្តបណ្ឌិតដើម្បីពិនិត្យអោយបានទៀងទាត់ផងដែរ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖