ឆាប់ៗនេះ! នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយកើតឡើងនៅប្រាសាទអង្គរវត្ត

Equinox Angkor Wat គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ដោយលើកទី១នៅក្នុងខែមីនា និងលើកទី២នៅខែកញ្ញា។

 
ឆាប់ៗនេះ! នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយកើតឡើងនៅប្រាសាទអង្គរវត្ត

ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងស្ថាបត្យកម្មរបស់អង្គរវត្តដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរផងដែរ។

សូមបងប្អូនដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តការថតរូបត្រៀម កាម៉េរ៉ា ដើម្បីផ្តិតយករូបភាពដ៏អស្ចារ្យពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះ ចន្លោះថ្ងៃទី២១-២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ។

 

ប្រភព ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍