[មានវីដេអូ] សោកស្តាយណាស់! ភូមិវប្បធម៍កម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាប ប្រកាសបិទអាជីវកម្ម នៅថ្ងៃ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុននេះ

សោកស្តាយណាស់! ភូមិវប្បធម៍កម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាប ប្រកាសបិទអាជីវកម្ម នៅថ្ងៃ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុននេះ ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះរាជពិធី បុណ្យអុំទូក ខាងមុនយេីងនឹងមានរៀបចំ កម្មវិធី ផ្សេងៗ ទទួលភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាធម្មតា។

 
[មានវីដេអូ] សោកស្តាយណាស់! ភូមិវប្បធម៍កម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាប ប្រកាសបិទអាជីវកម្ម នៅថ្ងៃ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុននេះ
[មានវីដេអូ] សោកស្តាយណាស់! ភូមិវប្បធម៍កម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាប ប្រកាសបិទអាជីវកម្ម នៅថ្ងៃ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុននេះ
[មានវីដេអូ] សោកស្តាយណាស់! ភូមិវប្បធម៍កម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាប ប្រកាសបិទអាជីវកម្ម នៅថ្ងៃ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុននេះ
[មានវីដេអូ] សោកស្តាយណាស់! ភូមិវប្បធម៍កម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាប ប្រកាសបិទអាជីវកម្ម នៅថ្ងៃ ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុននេះ

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិវប្បធម៍ កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ម្សិលមិញ នេះ  បានឱ្យយេីងដឹងថា  បញ្ហាកូវីដ១៩បានធ្វើអោយភ្ញៀវមកចូលទស្សនានៅភូមិវប្បធម៍ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកជាច្រើនខែ ដែលជាហេតុធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

លើសពីនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន មិនអាចផ្គត់ផ្គង់លើការចំណាយនានា ជុំវិញដំណើរការអាជីវកម្មបន្តទៅមុខទៀតបានទេ ។ ដូចច្នេះហើយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នេះទៅ ភូមិវប្បធម៍ខេត្តសៀមរាប នឹងបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុង ។

ចំណែកឯបុគ្គលិកនៅភូមិវប្បធម៍វិញនឹងត្រូវបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារហើយក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់សំណងទាំងអស់ជូនបុគ្គលិកស្របតាមបទបញ្ញាត្តិច្បាប់ស្តីពីការងារ ។

យ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋ បានសម្តែងការសោកស្តាយជាខ្លាំងចំពោះដំណឹងនេះ៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម :

ប្រភព : ខេត្តសៀមរាប