រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៧២ករណីទៀត ខណ:ជាសះស្បើយ ៣៦៩ករណី និងស្លាប់ ០៥នាក់

 
រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤៧២ករណីទៀត ខណ:ជាសះស្បើយ ៣៦៩ករណី និងស្លាប់ ០៥នាក់

បើយោងតាមការសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៤៧២ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៦៩ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ០៥នាក់ នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ០៣នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ

-មានអ្នកឆ្លងសរុប= ២០,៦៩៥នាក់

-មានអ្នកជាសះស្បើយសរុប=  ៨,៥៣៩នាក់

- មានអ្នកស្លាប់សរុប= ១៣៦នាក់

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល