ថ្ងៃនេះបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ចំនួន ៦២៥ករណីទៀតហើយ

បើយោងតាមការសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦២៥ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧០៥ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ១២នាក់ នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ៣៤នាក់។

 
ថ្ងៃនេះបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ចំនួន ៦២៥ករណីទៀតហើយ

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ

-ករណីអ្នកឆ្លងសរុប= ៤០,៧៨២នាក់

-ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុប=  ៣៥,០៣០នាក់

- ករណីអ្នកស្លាប់សរុប= ៣៨០នាក់

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល