ក្រសួងសុខាភិបាល! ជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (អាស្រ្តាហ្សេនីកា) ដូសជម្រុញ ឬដូសទី៣

 
ក្រសួងសុខាភិបាល! ជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (អាស្រ្តាហ្សេនីកា) ដូសជម្រុញ ឬដូសទី៣

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (អាស្រ្តាហ្សេនីកា) ដូសជម្រុញ ឬដូសទី៣ សម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម ឬស៊ីណូវ៉ាក់ជូនដល់ក្រុមគ្រួពេទ្យជួរមុខ (ទាំងរដ្ឋ និងឯកជន) ដល់មន្រ្តីរាជការនៅខេត្តចំនួន ០៧ (ខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ប៉ៃលិន កោះកុង ឧត្តរមានជ័យ ពោធិ៍សាត់ និងខេត្តព្រះវិហារ) មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា គ្រួសារកងទ័ព នគរបាល និងអតីតយុទ្ធជន ដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជម្រុញ ឬដូសទី៣ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម:

សូមចុច join link Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល