ធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

 
ធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពយជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ( ITCZ ) ដែលអូសបន្លាយកាតលើភាគខាងជើងប្រទេសថៃ ឡាវ​ វៀតណាម ជាមួយនិងខ្យល់មូសុងនិងនិរតីបក់ក្នុងល្បឿន បង្គួរទៅខ្លាំងមកលើតំបន់មាត់សមុទ្រ។

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម