[វីដេអូ] Ep.78 ប្រធានបទ៖ តើជំងឺពក ក បែងចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ?

ជំងឺពក ក គឺជាការហើមនៃក្រពេញទីរ៉ូអុីតដែលបណ្តាលឱ្យមានដុំពកនៅផ្នែកខាងមុខក និងខាងក្រោម ក ដែលមានរាងដូចមេអំបៅ។

 
[វីដេអូ] Ep.78 ប្រធានបទ៖   តើជំងឺពក ក បែងចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ?

ជាទូទៅជំងឺពក ក ចែកចេញជា ៣ប្រភេទទៅតាមស្ថានភាពមានដូចជា៖ 
-  អ្នកជំងឺលើសអ័រម៉ូន 
-  អ្នកជំងឺពក ក ប៉ុន្តែអ័រម៉ូនរបស់គាត់ស្ថិតក្នុងឈាមនៅមានកម្រិតធម្មតា
-  អ្នកជំងឺពក ក ប៉ុន្តែខ្វះអ័រម៉ូន

ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានមានតែទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យដែលមានឯកទេសច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យមានអាការ:ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ សូមមកជួបពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យមើលកករបស់អ្នក ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខុស ឬជឿលើការតាមការឃោសនា៕

តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីជំងឺពកក? - សុខក្រម

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖