ប្រធានបទ ៖ ជំងឺមហារីកច្រមុះ

ជំងឺមហារីកច្រមុះ គឺជាដុំសាច់ប្រភេទកាចដែលកើតលើភ្នាសស្វិតនៃផ្នែកច្រមុះ។

 
ប្រធានបទ ៖ ជំងឺមហារីកច្រមុះ

រោគសញ្ញាដែលអាចកត់សម្គាល់បាននៃជំងឺមហារីកច្រមុះរួមមាន ៖

- ដុំពកនៅក

- ឈាមក្នុងទឹកមាត់

- ហូរឈាមចេញពីច្រមុះ

- តឹង​ច្រមុះ

- ហឹងត្រចៀក

- បាត់បង់ការស្តាប់

- ការឆ្លងមេរោគត្រចៀកញឹកញាប់

- ឈឺ​ក

- ឈឺក្បាល ។

អ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់កត្តាមួយចំនួនដែលទំនងជាបង្កើនហានិភ័យនៃការវិវឌ្ឍទៅជាមហារីកបំពង់អាហារ រួមមាន ៖

- ការរួមភេទ មហារីក​ច្រមុះ​ច្រើន​កើត​លើ​បុរស​ជាង​ស្ត្រី។

- អាយុ អាច​កើត​មាន​នៅ​គ្រប់​វ័យ ប៉ុន្តែ​ត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅវ័យ​ចន្លោះ​ពី ៣០ ទៅ ៥០ ឆ្នាំ។

- អាហារប្រៃ ដូចជាត្រីនិងបន្លែដែលបានរក្សាទុកយូរអាចចូលទៅក្នុងប្រហោងច្រមុះដែលបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកបំពង់អាហារ។

- ប្រវត្តិ​គ្រួសារ

- គ្រឿងស្រវឹង

- ថ្នាំជក់ ៕

ប្រភព ៖ Mayo Clinic                           អត្ថបទ ៖ កា