ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោត នៅសំណង់ទ្វារទឹកទំនប់អាង៧មករាស្រកចុះបន្តិចហើយ

ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោត នៅសំណង់ទ្វារទឹកទំនប់អាង៧មករា នាថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៧:៣០ នាទីព្រឹក៖

 
ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោត នៅសំណង់ទ្វារទឹកទំនប់អាង៧មករាស្រកចុះបន្តិចហើយ

- កម្ពស់ទឹកខាងមុខទ្វារ ៥,៥០ ម៉ែត្រ​ ស្រកចុះ​ ១,១៧ ម៉ែត្រ ធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកអតិបរិមា​ ៦,៦៧ ម៉ែត្រ កាលពីថ្ងៃទី​១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

- កម្ពស់ទឹកហូរលើទំនប់បង្ហៀរ ០,៧០ ម៉ែត្រ

- កម្ពស់ទឹកខាងក្រោយទ្វារ ៨,៣២ ម៉ែត្រ​ ។

ព្រឹកនេះ កម្ពស់ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោត បានស្រកចុះ ០,០២ ម៉ែត្រ ធៀបនឹងពេលថ្ងៃម្សិលមិញ ៕

 

ប្រភព: ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម