រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៥០៦ករណីទៀត ខណ:ជាសះស្បើយ ១៧៩ករណី និងស្លាប់ ០៦នាក់

 
រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៥០៦ករណីទៀត ខណ:ជាសះស្បើយ ១៧៩ករណី និងស្លាប់ ០៦នាក់

បើយោងតាមការសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៥០៦ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៧៩ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ៦នាក់ នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងចូលសហគមន៍មានចំនួន ៤៩៥នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ១១នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ

-មានអ្នកឆ្លងសរុប= ១៩៧៤៣នាក់

-មានអ្នកជាសះស្បើយ=  ៧៨២០នាក់

- មានអ្នកស្លាប់=១២៦ នាក់

សូមចុច join link Telegram Channel CNGTV Cambodia https://t.me/cngtvcambodia

 

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល