រកឃើញឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ មានចំនួនជាង ៨00ករណី ខណ:ករណីស្លាប់ក៏បន្តកើនឡើង

 
រកឃើញឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ មានចំនួនជាង ៨00ករណី ខណ:ករណីស្លាប់ក៏បន្តកើនឡើង

 

បើយោងតាមការសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៨២៥ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៨៩៧ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ៣៤នាក់ នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន​ ៣៣៥នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ

-ករណីអ្នកឆ្លងសរុប= ៧១,២៤៤នាក់

-ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុប= ៦៣,៤៧៤នាក់

- ករណីអ្នកស្លាប់សរុប= ១២២២នាក់

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព: ក្រសួងសុខាភិបាល