តួឯងប្រុស ១០ រូប កំពុងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំង ដែលមានទាំងសមត្ថភាព ទាំងរូបស្រស់សង្ហា

បច្ចុប្បន្នប្រិយមិត្តឃើញហើយថាមានតារាប្រុសវ័យក្មេងជាច្រើនដួង ដែលកំពុងត្រូវប៉ាន់ថតសម្ដែងក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍នានា ដើម្បីទាញយកកាគាំទ្រ និង ប្រជាប្រិយភាពរាងៗខ្លួន។

 
តួឯងប្រុស ១០ រូប កំពុងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំង ដែលមានទាំងសមត្ថភាព ទាំងរូបស្រស់សង្ហា
តួឯងប្រុស ១០ រូប កំពុងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំង ដែលមានទាំងសមត្ថភាព ទាំងរូបស្រស់សង្ហា
តួឯងប្រុស ១០ រូប កំពុងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំង ដែលមានទាំងសមត្ថភាព ទាំងរូបស្រស់សង្ហា
តួឯងប្រុស ១០ រូប កំពុងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំង ដែលមានទាំងសមត្ថភាព ទាំងរូបស្រស់សង្ហា
តួឯងប្រុស ១០ រូប កំពុងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំង ដែលមានទាំងសមត្ថភាព ទាំងរូបស្រស់សង្ហា

 ថ្ងៃនេះយើងនិងលើកយកតួឯកប្រុសខ្មែរវ័យក្មេង១០រូប ដែលកំពុងត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងក្នុងវិស័យភាពយន្ត ពួគគេមិនត្រឹមតែទទួលបានកាកោតសរសើលើទេព្យកោសល្យការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសរសើរថាមានរាងស្រស់សង្ហារនិងមានមុនស្នេហ៍ថែមទៀតផង ៕

ចង់ដឹងថាមានតារារូបណាខ្លះ ទៅទស្សនាខងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖


១. លោក សេង មង្គល 


 

២. លោក ឈឹម សក្ដដា 


៣. លោក ប៉ែន ភ័ក្រ្តសុធារិទ្ធ 


៤. លោក ខាត់ វៃហាំង 


៥. លោក នូ ឧសភា 


៦. លោក ជា លៀងឈែ


៧. ប្រុស ខួច


៨. លោក ស្រេង វុធថា 


៩. លោក សុខ សាន់នី


១០. លោក ណា ខុន

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia