គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ២០៣ករណី

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ២០៣ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៤៧ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ១៨នាក់។

 
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ២០៣ករណី

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ ចំនួន ២០៣ករណី ខណ:មានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៤៧ករណី និងករណីស្លាប់ចំនួន ១៨នាក់នៅក្នុងនោះករណីឆ្លងជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន​ ៩នាក់។

គួររម្លឹកថាករណីឆ្លងមកទល់ពេលនេះសរុបមានចំនួន​ ១១៤,៣៥១នាក់ ខណ:ករណីអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន​១០៦,៨៣៩នាក់ និងករណីអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន​ ២៤៥៩នាក់៕

សូមចុច join Telegram https://t.me/cngtvcambodia

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល