[វីដេអូ] Ep. 77 ប្រធានបទ៖ ធ្មេញកប់ក្នុងឆ្អឹង

ជាធម្មតាកត្តាដែលគេសង្កេតឃើញមានធ្មេញកប់ក្នុងឆ្អឹងគឺដោយសារកត្តា ២យ៉ាង ៖ • កត្តាដំណពូជ • កត្តានៃការផ្លាស់ប្តូរធ្មេញព្រៃ ឬ ដកចោលមុនអាយុ ។

 
[វីដេអូ] Ep. 77 ប្រធានបទ៖ ធ្មេញកប់ក្នុងឆ្អឹង

ចំពោះការព្យាបាលគឺមាន ៣ដំណាក់កាល ៖

១. ដកចេញ ឬវះយកចេញ

២. បើគ្មានការប៉ះពាល់ ឬបង្កររោគទៅធ្មេញដទៃទេអាចទុកបាន

៣. ធ្វើការពត់ធ្មេញដើម្បីទាញធ្មេញដែលកប់ឲ្យមកដូចធម្មតាវិញ ។

មុននឹងគ្រូពេទ្យសម្រេចចិត្តយកធ្មេញកប់ចេញគឺផ្អែកទៅលើ ៣កត្តា ៖

  • បង្ករឲ្យមានក្លិនមាត់
  • បង្កររោគឲ្យឈឺ ឬហើម
  • អាចប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញជិតខាងឬអត់ ។

សម្រាប់ការវះកាត់ក៏មាន ៣ដំណាក់កាលផងដែរ ៖

១. មុនពេលវះ គឺត្រូវតាមដានសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ (ប្រវត្តិនៃការប្រើថ្នាំ ឬ ប្រវត្តិនៃការវះកាត់) និងពិនិត្យមើល 3D scan ដើម្បីមើលពីរូបរាងទីតាំងនៃធ្មេញ កំហាប់ឆ្អឹង នឹងបន្ទាត់ទីតាំងសសៃប្រសាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ។

២. កំឡុងពេលវះ ត្រូវការគ្រូពាទ្យជំនាញខាងវះកាត់ ។

៣. ក្រោយពេលវះ ត្រូវការតាមដានរហូតដល់ពេលជាសាសស្បើយ ។

ហានិភ័យនៃការទុកធ្មេញកប់ក្នុងឆ្អឹង គឺបណ្តាលឲ្យឈឺ , ពិបាកក្នុងការទំពារចំណីអាហារ ។

 

សូមទស្សនាវីដេអូ ៖