តោះបងប្អូន! មកដឹងពីកន្លែងកម្សាន្ត និងទេសភាពស្អាតៗនៅខេត្តសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាបគឺជាតំបន់ទេសចរណ៍បែបធម្មជាតិ។ ប្រជាជនខ្មែនិងបរទេសសុទ្ធសឹងតែបានទៅទស្សនានិងដើរលេងកម្សាន្តនៅខេត្តសៀមរាប។ តំបន់ទេសចរណ៍មួយនេះពិតជាពេញនិយមខ្លាំងណាស់មិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃឡើយសុទ្ធតែជាវេលាសម្រាប់ដើរកម្សាន្ត។ ពេលព្រឹកអ្នកអាចទៅទស្សនាព្រះអាទិត្យរះនៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តហើយអាចចូលទៅទស្សនាប្រាសាទផ្សេងៗទៀតនិងកន្លែងកម្សាន្តសប្បាយៗនឹងធម្មជាតិដ៏ស្រោះត្រកាល។ រីឯពេលយប់វិញគឺបងប្អូនមិនភ្លេចទេ Pub-Street ។ តែកន្លែងខ្លះប្រាកដជាបងប្អូនមួយចំនួនទៀតអាចនឹងមិនទាន់ស្គាល់ ឥឡូវនេះមកស្គាល់ទាំងអស់គ្នា ៖

 
តោះបងប្អូន! មកដឹងពីកន្លែងកម្សាន្ត និងទេសភាពស្អាតៗនៅខេត្តសៀមរាប

ប្រភព ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍