[វីដេអូ] Ep.67 ប្រធានបទ៖ មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺពក ក

ជាទូទៅទាំងប្រុសទាំងស្រីសុទ្ធតែមានក្រពេញមួយ នៅផ្នែកខាងមុខនៅក្រោម ក របស់យើង។ នៅពេលដែលទំហំរបស់ក្រពេញកើនឡើងខុសធម្មតា ពេលនោះហើយដែលយើងហៅថា ជំងឺពក ក។

 
[វីដេអូ] Ep.67 ប្រធានបទ៖ មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺពក ក

មូលហេតុនៃជំងឺពកកគឺមានច្រើនរួមមាន៖៖

-   ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតសកម្មខ្លាំង (hyperthyroidism)
-   ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតអសកម្ម (hypothyroidism)
-   រលាកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
-   ការផ្លាស់ប្ដូរអ័រម៉ូនអំឡុងពេលពេញវ័យ មានផ្ទៃពោះ ឬអស់រដូវ
-   មិនមានជាតិអ៊ីយ៉ូតគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរបបអាហារ
-   លេបថ្នាំប្រភេទមួយចំនួនដូចជា លីចូម ជាថ្នាំដែលប្រើដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយចំនួន
-  ទទួលការព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មទៅកាន់តំបន់ក ឬទ្រូងរបស់អ្នក ដូចជាការព្យាបាលដោយវិទ្យុសកម្មសម្រាប់ជំងឺមហារីកក
-    ដុំពក ឬដុំពកក្នុងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត (ភាគច្រើនគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ ប៉ុន្តែគួរយកចិត្តទុកដាក់)

តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះពីជំងឺពកក? - សុខក្រម

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖