ធាតុអាកាសប្រែប្រួល សូមថែរក្សាសុខភាព!

 
ធាតុអាកាសប្រែប្រួល សូមថែរក្សាសុខភាព!
ធាតុអាកាសប្រែប្រួល សូមថែរក្សាសុខភាព!

ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយមបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា ទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីភាគខាងជើង បាននឹងកំពុងធ្លាក់ចុះមកក្រោម គួបផ្សំជាមួយនិងខ្យល់មូសុងឦសានខ្លាំង។

-នៅថ្ងៃ១៣-១៥ ខែមករា ខ្យល់មូសុងឦសានបក់ខ្លាំង។

-នៅថ្ងៃទី១៦-១៩ ខែមករា ខ្យល់មូសុងឦសានថមថយមកក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ។

អាស្រ័យស្ថានភាពធាតុអាកាសដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមសាធារណ:ជនជម្រាបជាព័ត៌មាន និងបន្តបង្កើនយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សា សុខភាពចំពោះធាតុអាកាសដែលបន្តត្រជាក់នៅតំបន់ទាំងនោះ៕

ប្រភព: ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម