អង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំឲ្យប្រទេសនានា បើកដំណើរការជើងហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់

អង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំឲ្យប្រទេសនានា បើកដំណើរការជើងហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់

 
អង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំឲ្យប្រទេសនានា បើកដំណើរការជើងហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់
អង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំឲ្យប្រទេសនានា បើកដំណើរការជើងហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបន្ថែមថា គួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការធ្វើដំណើរចាំបាច់មួយចំនួនដូចជា សកម្មភាពមនុស្សធម៌ ការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលចាំបាច់ និងការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញជាដើម ព្រម ទាំងបានជម្រុញឲ្យប្រទេសនីមួយៗចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងមុននឹងបើកការហោះហើរជាអន្តរជាតិ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការណែនាំរបស់អង្គការពិភពលោកសម្រាប់អ្នកដំណើរតាមយន្តហោះរួមមានដូចជា ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ការលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ ការពាក់ម៉ាសការពារ និងជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទៃមុខ និងតាមដានព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងនឹងស្ថានការណ៍កូវីដ១៩ក្នុងប្រទេស និងសកល លោក៕

 

ប្រភព៖ CNA ប្រែសម្រួលដោយ៖ កង ស្រីលីន