[វីដេអូ]​ Ep.13 ប្រធានបទ៖ ការរម្ងាប់ចិត្តច្រណែន

ច្រណែនគឺមានន័យថាការមិនត្រេកអរ ការមិនពេញចិត្តនូវអ្វីដែលគេមានបានជាងខ្លួន ឬជាការឈ្នានីស។ ការច្រណែន កើតចេញពីសមីខ្លួនគ្មានចិត្តនឹងការចែករំលែក មានការលោភលន់ ចង់បានរបស់អ្នកដទៃ ឬមិនចង់ឃើញគេមានបានជាងខ្លូន ។ បើតាមមាគាធម៌ការច្រណែនគឺជាសភាវអាក្រក់ដែលធ្វើឲអ្នកបាត់បង់សេចក្តីសុខ។ បើអ្នកមានភាពច្រណែននៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងមានបាប១ បាបនោះគឺអ្នកត្រូវបាត់បង់មិត្តភាព។បាបទី២ អ្នកនឹងបាត់បង់ភាពស្និតស្នាល និងបាបទី៣អ្នកបៀមទុក្ខនៅក្នុងខ្លួនជានិច្ច។

 
[វីដេអូ]​ Ep.13 ប្រធានបទ៖ ការរម្ងាប់ចិត្តច្រណែន

ដើម្បីរម្ងាប់ចិត្តច្រណែន​ អ្នកគួរតែបើកចិត្តមេត្តារបស់អ្នកបញ្ចូលភាពល្អទៅក្នុងខ្លួន បង្កើតក្តីសុខឲខ្លួន

ឯង សម្មាធិរម្ងាប់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲបានច្រើន និងចែករំលែកធ្វើបុណ្យចែកទាន៕

សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោម៖​