[វីដេអូ] Ep.44 ប្រធានបទ៖ តើអ្វីជាការខូចខាត ឬ ការបែកបាក់នៃស្រទាប់ធ្មេញ?

១. តើការខូចខាត ឬការបែកបាក់នៃស្រទាប់ធ្មេញបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វី? ចំពោះការបែកបាក់ស្រទាប់ធ្មេញ គឺត្រូវបានបែងចែកជាពីរមានដូចជា៖ -  មូលហេតុដែលមាននៅក្នុងមាត់៖ ការទំពារអាហារដែលមានភាពរឹងឬការទំពារដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំង ឬការសង្កៀតធ្មេញជាដើម។ -  មូលហេតុដែលកើតឡើងពីខាងក្រៅមាត់៖ ការដួល ការប៉ះទង្គិចដោយការលេងកីឡា គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ។

 
[វីដេអូ] Ep.44 ប្រធានបទ៖ តើអ្វីជាការខូចខាត ឬ ការបែកបាក់នៃស្រទាប់ធ្មេញ?

២. តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចដឹងថាមានការបែកបាក់នៃស្រទាប់ធ្មេញ?
-  អាចដឹងដោយសារមានអារម្មណ៍ប្លែកនៅក្នុងមាត់ 
-  ការស្រាវសង្កៀត
-  ការឈឺចាប់នៅពេលទំពារចំណីអាហារ
-  មានការហើមអញ្ចាញធ្មេញ
៣. តើមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការបែកបាក់ធ្មេញ?
ដើម្បីអាចការពារពីការប៉ះទង្គិចពីការបែកបាក់ធ្មេញ គឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ត្រូវទំពារចំណីអាហារណាដែលមានភាពទន់ល្មម ហើយហាមយករបស់ដែលរឹងទៅទំពារឬខាំ ជាពិសេសធ្មេញខាងមុខព្រោះវាងាយបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ខ្លាំងណាស់ និងកាត់បន្ថយការញុំាអាហារផ្អែមពេក។
ជាចុងក្រោយសូមមានការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយសុខភាពមាត់ធ្មេញនិងមកជួបទន្តបណ្ឌិតជំនាញជារៀងរាល់ ៦ខែម្តងដើម្បីពិនិត្យសុខភាពធ្មេញ ៕

ភាសាខ្មែរ) រោគពុកធ្មេញនិងការព្យាបាល - NyoNyum - Comprehensive information  site of Cambodia travel, sightseeing, souvenirs etc.

ជំនឿខុសៗ 9 រឿង ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពធ្មេញ ដែលយើងយល់ខុសមករហូត | La Reine Media

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖